DOMWER

Zarządzanie i Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

mgr Beata Matuszewska

W 1997 r. uzyskała tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i marketing na Wydziale
Zarządzania ówczesnej Akademii Ekonomicznej (dziś Uniwersytet Ekonomiczny)
w Poznaniu.
W 2001 r. ukończyła studia podyplomowe  w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.
w zakresie zarządzania nieruchomościami.
W 2002 r. uzyskała licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 12325.
W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkoła
Wyższa na kierunku pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
W 2012 r. uzyskała licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami nr 19237 otrzymując tytuł pośrednika w obrocie nieruchomościami.
W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkoła
Wyższa na kierunku wycena nieruchomości.

95 763 18 71 w godz. 8.00- 16.00
606 684 973
domwer@op.pl
ul. Sienkiewicza 6a/b
66-500 Strzelce Kraj.